Contact

Adressen
Kerkgebouw: Grote Kerkstraat 39, Hoogeveen, tel.: 0528-267239

Koster: H. van Dijken,  0528-275802, hvandijken.ngk.hoogeveen@gmail.com

Kerkelijk postadres: F. Maris, Atalanta 37, 7908 VJ Hoogeveen

Voorzitter kerkenraad: Mw A.C. ten Wolde,  tel.: 0528 23 55 05, anketenwolde@kpnmail.nl

Preekvoorziening:A.W. Contermans-van Poortvliet, tel.: 0528-232310, preekvoorziening.ngk.hoogeveen@gmail.com

Scriba: F. Maris, scribangkhoogeveen@gmail.com

 Penningmeester:F. Maris,  tel.: 0528-235164, (zie scriba)

Diaconie: H.G. van der Wal -Wendt, tel.: 0528-277356. riekjeww@hotmail.com

Kerkblad: P. Silvis, tel.: 0528-231008,  kerkblad.ngk.hoogeveen@solcon.nl

 Pastoraal werker:G. Bos-Kaptein, tel.: 06 204 338 02, e-mail: gerrybos@gmail.com