Beste gemeenteleden,

In het nieuwe jaar starten we met een nieuw project, dat we een half jaar willen gaan steunen. De stichting International Justice Mission is een internationale organisatie met een vestiging in Nederland.  

 

IJM is een mensenrechtenorganisatie die zich inzet tegen onder andere moderne slavernij en mensenhandel. Bijna 2 miljoen kinderen worden uitgebuit in de sekshandel. Slachtoffers worden gedwongen te werken in de seksindustrie. Mensenhandel voor de seksindustrie is een zeer winstgevende criminele activiteit. Wereldwijd gaat er ca. 32 miljard dollar in om. Deze nachtmerrie van gedwongen prostitutie kan groeien doordat kwetsbare kinderen en vrouwen niet worden beschermd door de wetten in hun land.

IJM strijdt voor de bevrijding van onschuldige slachtoffers, klaagt de criminelen aan en laat hen berechten, geeft nazorg aan de slachtoffers en versterkt het rechtssysteem door coaching en voorlichting te geven.

Daarnaast strijdt IJM tegen slavernij waar kinderen en armen met geweld worden vastgehouden in steengroeven, fabrieken e.d. Er zitten vandaag de dag wereldwijd meer mensen vast in slavernij dan in welke tijd ook in de geschiedenis. Een schokkend gegeven. Ook strijdt IJM tegen illegale landonteigeningen, waarvan vooral weduwen het slachtoffer worden. Zij blijven daardoor zonder bron van voedsel en inkomsten achter. Niemand komt voor hen op. IJM strijdt voor hen die geen helper hebben, gedreven door de christelijke beginselen.

Kijk ook op de website: www.ijmnl/org.

 

De commissie projectmatig collecteren beveelt deze collecte van harte bij u aan.

U kunt uw gift ook overmaken op rek.nr. NL38RABO0377217239  t.n.v.
Chr.Ger.Kerk Hgv inz. Diaconie Projectmatig Collecteren en onder vermelding van de naam van het project