-------------------------------------------------------------------------------------------    

 

Beste gemeenteleden,

Voor de komende maanden staat een nieuw project op het programma: The Voice Society. Het is een Pakistaanse organisatie, die zich o.a. inzet voor Christelijke weeskinderen in dit islamitische land, waar de rechten van christenen zwaar onder druk staan. De hulp bestaat uit het bieden van onderdak, voedsel, kleding, schoolgeld en onderwijs. De overheid kent een goed rechtssysteem, maar daarnaast functioneert ook de Sharia, met o.a. de zeer omstreden blasfemie-wet. Hulp aan christenen betekent vaak een gevaar voor eigen leven.

De CGK in Hoogeveen heeft contacten met deze stichting, doordat een christelijke Pakistaanse vluchteling daar een tijdlang gastlid is geweest. Inmiddels heeft hij een status gekregen en woont nu elders. Zijn zuster, een advocate, zet zich full time in voor de stichting en reist de wereld over om geld in te zamelen. Zij heeft uitgebreide informatie gegeven over het werk van The Voice Society.

Ons voornemen  is om hiervoor te collecteren van mei t/m oktober en tussentijds te evalueren.

Namens de Commissie projectmatig collecteren van de NGK en CGK bevelen wij deze collecte van harte bij u aan

U kunt uw gift ook overmaken op rek.nr. NL38RABO0377217239  t.n.v.
Chr.Ger.Kerk Hgv inz. Diaconie Projectmatig Collecteren en onder vermelding van de naam van het project