Gemeente - Diensten

We hebben één dienst per zondag, die normaal om 9.00 uur begint, zie hiervoor het dienstrooster. Meestal hebben we een predikant van buiten de gemeente. Eenmaal per maand is er een bijzondere dienst. Dit kan een themadienst zijn, een lofprijzingsdienst, een dienst voorbereid door de kringen enz. Deze bijzondere diensten beginnen om 10.00 uur. Na afloop is er dan meestal gezamenlijk koffiedrinken. De diensten worden muzikaal begeleid door het orgel, soms piano, soms een muziekgroepje vanuit de gemeente en bij themadiensten ook nog de zogenaamde ‘kerkband’. In de zomervakantie hebben we geen eigen diensten.