Fotoboek

   Cascaderun 2017: Op zondag 9 april hielden we voor de 8-ste keer  een Cascaderun-kerkdienst. In deze dienst gaf de schaatser Marnix Kortenaar een getuigenis. De band Stricta Via zorgde voor de mjuzikale begeleiding, In totaal liepen namens onze gemeente ongeveer 15 mensen mee op deze zeer zonnige zondag.
 
  

Kerst 2017: Ook dit jaar waren er weer veel bezoekers van 'buiten' bij onze kerstviering. Voor de pauze was er een min of meer traditonele dienst. Na de pauze zong het project-koortje enkele Christmas Carols en was er ruimte voor een kerstspel voor en met de kinderen.

Belijdenisdienst: Op zondag 27 november 2016 deed Ietje van Dijken belijdenis van haar geloof. Deze dienst werd gehouden in het kerkgebouw Rehoboth van de Hervormde Gemeente van Nieuweroord. Ondanks het feit dat we de dienst moesten beginnen met het herdenken van een gestorven gastlid van onze gemeente, werd het een feestelijke dienst, die geleid werd door onze kerkelijk werker Gerry Bos.
De tekst was: 1 Tess. 5 : 23 en 24: Moge de God van de vrede zelf uw leven in alle opzichten heiligen, en mogen heel uw geest, ziel en lichaam zuiver bewaard zijn bij de komst van onze Heer Jezus Christus.  Hij die u roept is trouw en doet zijn belofte gestand.