Gemeente - Gemeente

De gemeente van Hoogeveen is een kleine gemeente. Ze bestaat uit 73 leden, waarvan er 41 belijdend zijn (gegevens 1 januari 2015)

Onze gemeente is een streekgemeente. Onder deze kerk ressorteren: Dedemsvaart, Meppel, Dwingeloo, Fluitenberg, Hollandscheveld,   Pesse en Zuidwolde. De gemeente heeft een kerkenraad, bestaande uit 4 ouderlingen en één diaken. Elk van de ouderlingen houdt zich bezig met een specifiek taakveld en probeert daarin zoveel mogelijk gemeenteleden te betrekken.

Onze gemeente heeft 3 gemeentekringen, die elk eenmaal per 2 à 3 weken bij elkaar komen voor bijbelstudie, onderling contact enz. Eenmaal per maand verschijnt er een kerkblad. Elke dienst wordt er een nieuwsbrief uitgereikt, met daarop een herinnering aan mededelingen uit het kerkblad of andere zaken, die relevant zijn.

Sinds 1 november 2015 hebben we een pastoraal werker / catecheet in dienst: Gerry Bos-Kaptein. Zij studeert daarnaast aan de Theologische Universiteit Kampen (Master praktische theologie). Hiervoor was ze vanaf 1985 werkzaam als journalist bij de E.O. Gerry is getrouwd met Jos en ze hebben samen vier volwassen kinderen.


Sinds 1 november 2015 hebben we een pastoraal werker / catecheet in dienst: Gerry Bos-Kaptein. Zij studeert daarnaast aan de Theologische Universiteit Kampen (Master praktische theologie). Hiervoor was ze vanaf 1985 werkzaam als journalist bij de E.O. Gerry is getrouwd met Jos en ze hebben samen vier volwassen kinderen.

De laatste jaren zijn we ons aan het bezinnen over taak als gemeente en onze plaats in de samenleving. Samen met de kerkenraad zijn we als gemeente gekomen tot de volgende missie en uitwerking hiervan:


Missie:

Aangespoord door Gods grote liefde willen we volgelingen van Jezus Christus zijn.Onder leiding van de Heilige Geest, helpen we elkaar God lief te hebben met heel ons leven en de naaste als onszelf.

Uitwerking:

Om hierin te groeien, zijn we van harte bereid om elkaar te helpen:

  • Betrokkenheid bij of hart voor de Heer (boven)
  • Betrokkenheid bij of hart voor elkaar als zijn volgelingen (binnen)
  • Betrokkenheid bij of hart voor zijn werk in en voor de wereld (buiten)

Dit resulteerde in een aantal waarden, die stuk voor stuk weer nader ingevuld werden

Waarden:

  • Vrijheid in Christus
  • Toewijding aan de ander
  • Samen 1 lichaam
  • Christelijk in een gereformeerde traditie
  • Kleinschalige gemeenschap

De gemeente van Hoogeveen is aangesloten bij regio Noord, waaronder ook de kerken van Assen, Emmeloord, Groningen, Haren,  Heerenveen , IJsselmuiden, Kampen, Marknesse, Steenwijk, Urk  behoren. De Vrije Gereformeerde kerk van Wolvega stuurt waarnemers naar de regio-vergaderingen.

We voelen ons als kerkelijk werkers en als gehele gemeente gebonden aan de gedragscode voor kerkelijk werkers in de Nederlands Gereformeerde kerken.