Gemeente - Kerkgebouw


In het centrum van Hoogeveen staat het kerkgebouw van de Remonstrantse Broederschap. Hier komen iedere zondag de leden van de Nederlands Gereformeerde kerk samen (behalve gedurende de zomervakantie, als de Nederlands Gereformeerden en de Christelijk Gereformeerden samen kerken).

Voor een Remonstrants kerkgebouw is dit een opvallend ruime kerk. Het gebouw werd in 1894 in gebruik genomen en bood ruimte aan 350 kerkgangers. Er werden 250 stoelen aangekocht, voor de prijs van f 1,35 per stuk. De preekstoel kostte f 78,50. In 1957 werd er een jeugdgebouw achter de kerk gebouwd. Het kerkgebouw werd in 1963 gerestaureerd. Een legaat maakte het mogelijk dat er in de jaren '70 een nieuw verwarmingssysteem werd aangelegd en dat het oude orgel vervangen werd door een elektronisch orgel.