Wereldwijd - Zending

Onze gemeente steunt de zending vanuit de Nederlands Gereformeerde kerk van Kampen in Natal in Zuid-Afrika. Ooit is dit werk begonnen door ds. Vonkeman, die eind 2010 is overleden. Momenteel werken ds. de Haan en ds. Vel Tromp er nog. Inmiddels zijn er een aantal zelfstandige gemeenten o.l.v. een autochtone predikant. Verschillende kerken ondersteunen hierbij de kerk van Kampen, o.a. financieel. De kerk van Hoogeveen is één van die steunbiedende kerken. Er is een aparte site voor de zending: www.mayibongwe.nl